Kênh thông tin hỏi đáp

Internet đang giết dần tình dục

August 24, 2016 10:16 amNgày 24 Tháng 8, 2016 | 01:37 PM

Nhiều người thuộc thế hệ trẻ hiện nay không còn quan tâm tới quan hệ tình dục, nguyên nhân là do internet – các nhà nghiên cứu Mỹ thuộc Trường Đại học Quốc gia San Diego, Mỹ vừa cho hay.

Kết luận này được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu tiến hành khảo sát 27 nghìn người tại Mỹ. Kết quả, những thanh niên sinh ra ở những năm 1990, giờ đây khoảng 20 – 26 tuổi, có nhu cầu tình dục ít hơn hẳn so với những người sinh ra ở những thập niên 60 và 70. Trong đó, 15% những người trẻ ngày nay, và sau 20 năm, không có kinh nghiệm tình dục. Đồng thời, hầu hết trong số họ không vội vàng tìm đối tác tình dục, và thừa nhận rằng họ hài lòng với tình trạng hiện có.

Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân của hiện tượng này là do mạng xã hội, nội dung khiêu dâm sẵn có và sự phổ biến ngày càng tăng của trò chơi tình dục ảo, nơi có thể nhận được những gì họ muốn tại thời điểm bất kỳ trong ngày và ở các hình thức biến thái nhất.

Trước đó, các nhà khoa học nghiên cứu tương lai đưa ra giả thuyết: trong 10 năm tới, đồ chơi tình dục và robot sẽ thay thế bạn tình cho con người.

Theo Hà Anh (Suckhoedoisong.vn)var count = 1;
$(‘.content-new #videoid_’ + videoId).each(function () {
if (count == 2) {
$(this).remove();
}
count++;
});
$(‘.content-new’).find(‘.VCSortableInPreviewMode[type=VideoStream]’).css(“text-align”, “center”);
});
}
ProcessVideo();

//$(“.content-new h1”).css(“font-size”, “18px”);
//$(“.content-new h1”).css(“line-height”, “25px”);
//$(“.content-new h2”).css(“font-size”, “18px”);
//$(“.content-new h2”).css(“line-height”, “25px”);
//$(“.content-new h3”).css(“font-size”, “18px”);
//$(“.content-new h3”).css(“line-height”, “25px”);

var ajaxDomain = “http://s.giadinh.net.vn”;
var hidTitleSave = $(‘#ContentPlaceHolder1_Detail1_hidTitle1’).val();
//end load comment
$(“.searchtop”).hide();
$(document).ready(function () {
var sNewsID = ‘20160824133700421’;
AjaxLoadComment(sNewsID); $(“.content-new object”).attr(“width”, 465); $(“.content-new object embed”).attr(“width”, 465);

});

var videoKey = “”; var objectList;
$(document).ready(function () {
CheckIpadDetail();
});
//fix content
FixContentDetail(); jQuery(‘#stickyDetailMoiNhatPlay’).containedStickyScroll();
//so sanh chieu cao da
CheckHeightDetailLR();

$(‘.content-new a’).each(function () {
//var text = $(this).text();
//$(this).attr(‘href’, text);
var link = $(this).attr(‘href’);
if (link.indexOf(“.tag”) != -1) {
$(this).wrap(“

“);
}
});

/*Vote trong bai*/
$(‘.VCSortableInPreviewMode[type=”vote”] h3’).css(“cssText”, “height: 38px; text-indent: 10px; background: transparent url(‘http://admin.giadinh.net.vn/statics/images/VCCPollHeaderBg.png’) repeat-x scroll 0% 0%; margin: 0px; width: 100%; text-align: left;line-height: 38px !important;”);
var poll = {
vote: function (param) {
var values = “”;
//duyet de lay gia tri
$.each($(“.VCListVoteAnswers input:checked”), function () {
var getV = $(this).val();
//alert(getV);
values = values + getV + “,”;
});
//alert(values);
var VoteID = $(param).attr(“voteid”);
if (values == “”) {
alert(“Bạn chưa chọn câu trả lời!”);
return false;
}
else {
values = values.substring(0, values.length – 1);//bo di dau , cuoi cung
var _Width;
var _WidthPopup;
_WidthPopup = 550 / 2;
_Width = screen.availWidth / 2 – _WidthPopup;

mywindow = window.open(“http://s.giadinh.net.vn/Ajax/VoteNewsDetail.aspx?VoteID=” + VoteID + “&VoteItID=” + values, ‘_blank’, ‘height=250,width=550,location=0,status=0,scrollbars=0, resizable=0’);
mywindow.moveTo(_Width, _Width / 2);
}
},

view: function (param) {
var VoteID = $(param).attr(“voteid”);
var _Width;
var _WidthPopup;
_WidthPopup = 550 / 2;
_Width = screen.availWidth / 2 – _WidthPopup;

mywindow = window.open(“http://s.giadinh.net.vn/Ajax/VoteNewsDetail.aspx?VoteID=” + VoteID, ‘_blank’, ‘height=250,width=550,location=0,status=0,scrollbars=0, resizable=0’);
mywindow.moveTo(_Width, _Width / 2);
},
};
/*End Vote trong bai*/

/*nut home*/
jQuery(window).scroll(function () {
CheckGotoHome();
});
/*end nut home*/

Nguồn: http://audio-linux.org/

Bài viết liên quan